ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri Provincial Court
News
ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่คลินิก ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าคารวะและรายงานตัวต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรม การบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ครั้งที่ 5/2565 ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีจัดประชุมคัดเลือกศาลดีเด่น เพื่อหาแนวทางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน