ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri Provincial Court
News
ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแด่ข้าราชการศาลยุติธรรม ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งยังศาลยุติธรรมอื่น รอบตุลาคม 2565 ประกาศศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การขึ้นทะเบียนนายประกันอาชีพ ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ และโครงการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุมผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง “การแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกาและการแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงานศาลยุติธรรม ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ผ่านระบบ Streaming

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน