ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri Provincial Court
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการพิจารณาและ วินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๑

image เอกสารแนบ