ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri Provincial Court
ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์