ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri Provincial Court
ส่วนเจ้าพนักงานตำรวจศาล