ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri Provincial Court
ผู้อำนวยการ/หัวหน้าส่วน