ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri Provincial Court
ผู้พิพากษาอาวุโส