ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri Provincial Court
ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท