ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri Provincial Court
ส่วนช่วยพิจารณาคดี