ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri Provincial Court
บริการสร้าง QR-Code

บริการสร้าง QR Code 

วิธีใช้

         1.) กรอก URL ลงในช่อง ระบบจะสร้าง QR Code ให้อัตโนมัติ (ระบุที่อยู่ URL ที่ต้องการสร้างให้ถูกต้อง)

          2.) จากนั้นให้คลิกขวาที่รูป QR Code และบันทึกรูปภาพลงเครื่องเพื่อนำไปใช้

 

1. ใส่ลิงค์ URL :

2. คลิกขวาบันทึก QR Code :