ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

ระบบจองคิวนัดประชุมทางจอภาพ

 หมายเหตุ 

               1. นัดพิจารณาคดีทุกวัน ยกเว้น วันจันทร์

               2. การจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนทุกครั้ง