ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดคอยล์เปลือยซ่อนในฝ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู พร้อมค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )

image เอกสารแนบ