ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ และได้รับการทดแทนแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 135 รายการ

image เอกสารแนบ