ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

(ร่าง) ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดคอยล์เปลือยซ่อนในฝ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู พร้อมค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ