ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

ร่างประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุพรรณบุรี และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ