ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri Provincial Court
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครทนายความที่ประสงค์รับหน้าที่เป็นทนายความ แก่ผู้เสียหาย จำเลย หรือผู้ต้องหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๒ มาตรา ๑๖๕/๑ และมาตรา ๑๗๓

image เอกสารแนบ