ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri Provincial Court
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

คำสั่งสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมและผู้กำกับ ดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวประจำคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลจังหวัดสุพรรณบุรี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

image เอกสารแนบ