ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri Provincial Court
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่คลินิคให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการเพื่อพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดฯ ในระบบศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระยะที่ 2)

image เอกสารแนบ