ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri Provincial Court
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อทนายความที่ประสงค์รับหน้าที่เป็นทนายความให้แก่ผู้ต้องหา ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ข้อ 41 ครั้งที่ 1

image เอกสารแนบ